Партньори

Към начало

Рекламната кампания в Събитието през Сезон 2017 включва:
1. Брандиране
2. Телевизия и радио
3. Печатна преса
4. PR Събития
5. Билборди и други рекламни материали
За повече информация, молим да се свържете с наш екип.